Kontroly komínů - Kominictví Milan Kuric (Pacov, Pelhřimov, Vysočina)
Kominictví - Milan Kuric (Pacov, Pelhřimov, Vysočina)

Kontrola spalinových cest (kontrola komínů) se provádí

  1. posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
  2. posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
  3. posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
  4. posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  5. posouzením jejího stavebně technického stavu.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty za období 1 roku

Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provozCeloroční provozSezónní provoz
Do 50 kw včetněČištění spalinové cesty3x2x2x1x1x
Kontrola spalinové cesty1x1x1x
Nad 50 kWČištění a kontrola spalinové cesty2x1x1x

Kominík je povinen...

Po provedení čištění a kontroly komína (resp. kontroly spalinové cesty) je kominík povinen vystavit zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. Tato zpráva musí obsahovat náležitosti, které jsou popsány vyhláškou.

Závěr zprávy musí mít jednu z následujících podob. Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu:

  • vyhovuje,
  • vyhovuje po odstranění zjištěných nedostatků,
  • nevyhovuje.


Kontaktní informace

Kominictví Milan Kuric
(Pacov, Pelhřimov, Vysočina)

Adresa:Sídliště Míru 926, 395 01 Pacov
Mobil:+420 603 204 252
Telefon:+420 564 571 258
E-mail:milan.kuriczavinacseznam.cz
IČ:102 96 000

Mapa ČR - Pacov, Pelhřimov, Vysočina

Vizitka v QR kódu


Všechna práva vyhrazena © 2011–2019 | http://kominictvi-kuric.cz | kominictví, kominík, Pacov, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina | Nahoru