Revize komínů - Kominictví Milan Kuric (Pacov, Pelhřimov, Vysočina)
Kominictví - Milan Kuric (Pacov, Pelhřimov, Vysočina)

Revize komínů (revize spalinových cest) se provádí

  1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  4. po komínovém požáru,
  5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Kominík je povinen...

Po provedení revize spalinové cesty (komínu) je kominík povinen vystavit revizní zprávu resp. zprávu o revizi spalinové cesty, která musí obsahovat náležitosti popsáné vyhláškou. Nedílnou součástí této zprávy je technický protokol revize spalinové cesty.

Závěr zprávy musí mít jednu z následujících podob. Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu:

  • vyhovuje,
  • vyhovuje po odstranění zjištěných nedostatků,
  • nevyhovuje.


Kontaktní informace

Kominictví Milan Kuric
(Pacov, Pelhřimov, Vysočina)

Adresa:Sídliště Míru 926, 395 01 Pacov
Mobil:+420 603 204 252
Telefon:+420 564 571 258
E-mail:milan.kuriczavinacseznam.cz
IČ:102 96 000

Mapa ČR - Pacov, Pelhřimov, Vysočina

Vizitka v QR kódu


Všechna práva vyhrazena © 2011–2019 | http://kominictvi-kuric.cz | kominictví, kominík, Pacov, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina | Nahoru