Závady spalinových cest - Kominictví Milan Kuric (Pacov, Pelhřimov, Vysočina)
Kominictví - Milan Kuric (Pacov, Pelhřimov, Vysočina)

Závady spalinových cest bránících bezpečnému provozu připojených spotřebičů

Zdroj: Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Autoři: Společenstvo kominíků ČR pod hlavičkou Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Příklady nedodržení požární bezpečnosti svislého kouřovodu s funkcí komína

Závady spalinových cest
Př. 1: Nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavých konstrukcí a nedostatečný tepelný odpor konstrukce kouřovodu.
Závady spalinových cest
Př. 2: Nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavých konstrukcí a nedostatečný tepelný odpor konstrukce kouřovodu.
Závady spalinových cest
Př. 3: Nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavých konstrukcí a nedostatečný tepelný odpor konstrukce kouřovodu.
Závady spalinových cest
Př. 4: Nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavých konstrukcí a nedostatečný tepelný odpor konstrukce kouřovodu.

 

Zadehtované komíny a mazlavý dehet setřený z komína - důsledek použití špatného paliva a nesprávné obsluhy spotřebiče

Závady spalinových cest, zadehtovaný komín
Zadehtovaný komín.
Závady spalinových cest, mazlavý dehet setřený z komína
Mazlavý dehet setřený z komína.
Závady spalinových cest, nedodržení vzdálenosti mezi neizolovaným, nebo neodstíněným kouřovodem a spalným stropem, má po samovznícení sazí za následek vyhoření celého domu
Nedodržení vzdálenosti mezi neizolovaným, nebo neodstíněným kouřovodem a spalným stropem, má po samovznícení sazí za následek vyhoření celého domu.
Závady spalinových cest, dokonalé ucpání kouřovodu sazemi zapřičinilo smrt
Dokonalé ucpání kouřovodu sazemi zapřičinilo smrt.
Závady spalinových cest, důsledek nedodržení dilatace - špatné připojení spotřebiče na komínovou vložku
Důsledek nedodržení dilatace - špatné připojení spotřebiče na komínovou vložku.
Závady spalinových cest, zahoření ve stropu z důvodu mezer ve vodorovných a svislých spárách
Zahoření ve stropu z důvodu mezer ve vodorovných a svislých spárách.
Závady spalinových cest, k požáru může dojít i vznícením hořlavých konstrukcí stropu od teplovzušných rozvodů krbové vložky
K požáru může dojít i vznícením hořlavých konstrukcí stropu od teplovzdušných rozvodů krbové vložky.
Závady spalinových cest, požár může vzniknout i špatně provedeným prostupem kouřovodu dřevěnou stěnou do jednovrstvého zděného komína, přistavěného k obvodové stěně chaty
Požár může vzniknout i špatně provedeným prostupem kouřovodu dřevěnou stěnou do jednovrstvého zděného komína, přistavěného k obvodové stěně chaty.
Závady spalinových cest, nedodržení dostatečné výšky komína nad střechou objektu - chybí 330 mm
Nedodržení dostatečné výšky komína nad střechou objektu - chybí 330 mm.
Závady spalinových cest, okouřený kryt spotřebiče na zemní plyn je jasným signálem nefunkčnosti komína
Okouřený kryt spotřebiče na zemní plyn je jasným signálem nefunkčnosti komína.
Závady spalinových cest, kondenzátní jímka zaplněná úsadami z povrchu komínového průduchu, spotřebičem byl průtokový TUV na zemní plyn (B - otevřený spotřebič)
Kondenzátní jímka zaplněná úsadami z povrchu komínového průduchu, spotřebičem byl průtokový TUV na zemní plyn (B - otevřený spotřebič).
Závady spalinových cest, následek kondenzace spalin, do spotřebiče byly pro spalování místo vzduchu nasávány spaliny (turbo - uzavřený spotřebič)
Následek kondenzace spalin, do spotřebiče byly pro spalování místo vzduchu nasávány spaliny (turbo - uzavřený spotřebič).


Kontaktní informace

Kominictví Milan Kuric
(Pacov, Pelhřimov, Vysočina)

Adresa:Sídliště Míru 926, 395 01 Pacov
Mobil:+420 603 204 252
Telefon:+420 564 571 258
E-mail:milan.kuriczavinacseznam.cz
IČ:102 96 000

Mapa ČR - Pacov, Pelhřimov, Vysočina

Vizitka v QR kódu


Všechna práva vyhrazena © 2011–2019 | http://kominictvi-kuric.cz | kominictví, kominík, Pacov, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina | Nahoru